in verzekeringen, hypotheken en financiële planning

E-mail disclaimer

 

De informatie in deze e-mail, met eventueel meegezonden bijlagen, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Daarnaast verzoeken wij u het bericht van iedere computer of opslagmedium te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige overdracht noch voor eventuele vertraging in de ontvangst van dit e-mailbericht. Wij doen er alles aan om onze e-mail berichten inclusief eventuele bijlagen vrij te houden van computervirussen, maar kunnen er echter niet voor instaan dat deze geheel vrij zijn hiervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan uw apparatuur of programmatuur als gevolg hiervan, ondanks alle door ons genomen maatregelen om dit te voorkomen. Wij bedanken u voor uw medewerking.

× Hoe kan ik je helpen?